Μια περιφέρεια της Ελλάδας όπως αυτή του Νοτίου Αιγαίου, με πλούσια παραγωγική
ποικιλομορφία αγροτικών προϊόντων, απαιτεί σαφή ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Εκπληρώνοντας πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, από την παραγωγή γεωργικών
προϊόντων διατροφής ή μη, έως και τη διαχείριση της υπαίθρου, τη διατήρηση της
φύσης και τον τουρισμό, αναδεικνύει την πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου η οποία
βοηθάει στην συγκράτηση του πληθυσμού σε αυτή.
Η γεωργία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τα νησιά του Αιγαίου. Το αντίξοο
περιβάλλον απαιτεί ειδικές δράσεις και στοχευμένα μέτρα. Η τριπλή κρίση οικονομική,
πανδημίας και ενεργειακή έφεραν τον πρωτογενή τομέα εσπευσμένα στο προσκήνιο
καθώς και την αξία της γεωργικής παραγωγής. Η γεωργική παραγωγή είναι σημαντική
με διαρκώς αυξανόμενη τη βαρύτητα της ως ποσοστό του Α.Ε.Π. με 4%, την
απασχόληση με 12% και τις σημαντικές εξαγωγές με πάνω από 6 δις ευρώ που το 2021
δημιούργησαν για πρώτη φορά θετικό εμπορικό ισοζύγιο.
Οι αποφάσεις στήριξης και προσαρμογής του πρωτογενούς τομέα εξαιτίας αυτής της
κρίσης που ως φαίνεται θα συνεχιστεί, επείγουν για να μπορεί να παράγει και να δίνει
εισόδημα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους, αλλά και προσιτές τιμές στους
καταναλωτές.
Δυστυχώς ήδη βλέπουμε μειώσεις παραγωγής, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
αυτό των κτηνοτρόφων όπου παρουσιάζονται ελλείψεις γάλακτος, καθώς και μείωση
στην παραγωγή κρέατος σε όλους του κλάδους της.
Η πολιτεία οφείλει να στρέψει την προσοχή της στο … χωράφι!
Στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων απέναντι στη λαίλαπα της ακριβής
ενέργειας που τους εμποδίζει να παράγουν και τους εξαφανίζει το εισόδημα με:
a) Κάλυψη του κόστους των εφοδίων και ζωοτροφών για το μέρος που οφείλεται
στην ακριβή ενέργεια,
b) Επιβολή πλαφόν στην λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
c) Επιστροφή του ΕΦΚ των καυσίμων με βάση την κατανάλωση κάθε
εκμετάλλευσης
d) Κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος
e) Κάλυψη του αυξημένου μεταφορικού ισοδύναμου για τα νησιά για να
ενταχθούν στο ‘’μεταφορικό ισοδύναμο’’ οι μεταφορές όλων των προϊόντων
που παράγονται στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ και τα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Advertisements