Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του αρθ. 17 του Ν.
4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο
την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν
ανεπιτήρητα στην περιοχή του Βαθιού.
Ειδικότερα πρόκειται για 1 αίγα με 2 ερίφια.
Παρακαλούμε τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν
έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα
14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail : m.sardi@sifnos.gr .
Τιμή εκκίνησης : εκατό ευρώ (100 €) σύνολο.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο
6972398489 Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.

Σίφνος 23.01.2023

Advertisements