Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού.
Ειδικότερα, πρόκειται για 7 Ερίφια.
Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: m.sardi@sifnos.gr
Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.
Σίφνος, 23.06.2023

Advertisements